0165 – 548260

Vijfhuizenberg 157
4708 AJ – Roosendaal

Organisatie

De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant vormt het bovenschools management van alle zeventien openbare basisscholen tussen het Haringvliet en de Belgische grens. Wij besturen onze scholen op hoofdlijnen. Daarmee creëren we de kaders waarbinnen scholen goed onderwijs kunnen geven, zoals financiële stabiliteit en een efficiënt personeelsbeleid.